Polska

Dział PetChem Slovnaft Polska S.A. w Warszawie jest wyłącznym reprezentantem w Polsce węgierskiego koncernu chemicznego Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. (TVK Nyrt.) oraz słowackiego producenta SLOVNAFT, a.s.

Koordynujemy dostawy następujących produktów:
  • granulatów polietylenów unimodalnych i bimodalnych HDPE TIPELIN
  • granulatów polietylenów LDPE TIPOLEN 
  • granulatów polipropylenów typu homo i copo PP TIPPLEN
produkowanych w Zakładach TVK Nyrt. w Tiszaújváros na Węgrzech.

jak również koordynujemy dostawy następujących:
  • granulatów polietylenów LDPE BRALEN
  • granulatów polipropylenów typu homo i copo PP TATREN
produkowanych w Zakładach SLOVNAFT, a.s. w Bratysławie - Słowacja

Adres Działu PetChem:


W sprawach koordynacji dostaw granulatów na rynek polski:
 
prośba o kontakt pod nr: +48-22-545-70-70